புதிதாக இணைந்தவை
..............................................................................................................
Bathusha.Com
..............................................................................................................
இவ் மாத விசேட நாட்கள்
..............................................................................................................

ஷவ்வால்

பிறை 01- ஈதுல் பித்ர் நோன்புப் பெருநாள்

பிறை 07- அட்டப்பளம் நாற்பது முழ அவுலியா ஸியாரத் தினம்

பிறை 10- சம்மாந்துறை பெரியபள்ளி வாசலில் உள்ள ஸியாரம் சேகப்பா. காரியப்பா நினைவு தினம்

பிறை 13- உஹது யுத்தம்

பிறை 13- இமாம் புஹாரி றஹ்மதுல்லாஹி அலைஹி பிறந்த தினம்

பிறை 20- தவ சிரேஷடர் கல்வத்து நாயகம் ரலியல்லாஹு அன்ஹு நினைவு தினம்

பிறை 20- கிந்தோட்டை தைக்கா விசேடம்

பிறை 27- அக்கரைப்பற்று அம்பலத்தாறு (வேகாமத்து) செய்கு சிக்கந்தர் ஒலியுல்லாஹ் ஸியாரத் தினம்

பிறை 29- ஹற்தக் யுத்தம்

Social Media 
Skype Me™!
Facebook Like Box
..............................................................................................................

Bathusha Radio
LIVE
High Bandwidth -
Mid Bandwidth   -
Low Bandwidth  -
Loading ...